Diensten: interimmanagement en adviesopdrachten

Het dienstenpakket van V=R Interimmanagement richt zich op interimmanagement en adviesopdrachten op het brede terrein van Human Resources Management.

Interimmanagement

Wij zijn in staat interimmanagement-opdrachten te verzorgen op management- en HR-gebied. Dit kan in de vorm van overbruggingsmanagement (plotseling vertrek zittende manager, langdurige afwezigheid wegens ziekte, sabbatical leave, etc. en overbrugging tot aan de komst van een permanente manager) of als projectmanager. Het soort opdrachten beweegt zich op het niveau van leidinggevende posities binnen HR-afdelingen, senior HR-advisiesfuncties en/of projectmanagement.
De ondersteuning bij afgebakende management-opdrachten en projecten kan gericht zijn op inhoudelijk HR-gebied (arbeidsvoorwaarden, functiewaardering, competentiemanagement, beleidsontwikkeling), maar ook op het veranderen en verbeteren van processen en het invoeren van nieuwe werkwijzen.

Adviesopdrachten

Naast interimmanagement-opdrachten verzorgen wij adviesopdrachten, ook hier weer zowel op het vakinhoudelijke HR-terrein als op veranderkundig terrein.
Daarnaast adviseren wij over (her-)structurering van P&O-afdelingen en het verbeteren van samenwerking binnen (HR-)afdelingen. Vanzelfsprekend ondersteunen wij ook bij het doorvoeren van de veranderingen en het invoeren van nieuwe werkwijzen.