Klanten/opdrachtgevers

Voorbeelden van opdrachten

Enkele voorbeelden van uitgevoerde opdrachten:

 • Vervullen van verschillende ad interim functies hoofd P&O.
 • In de rol van projectleider verzorgen van de invoering van een nieuw functiewaarderings- en beloningssysteem. Voerde dergelijke projecten uit in verschillende typen organisaties.
 • Begeleiden (vormgeven en uitvoeren) van een reorganisatie, inkrimping van het personeelsbestand (inclusief onderhandelingen vakbonden, opzetten loopbaancentrum en bedenken van mobiliteitsbevorderende maatregelen).
 • Verzorgen van een cultuurveranderingstraject bij de totstandkoming van een nieuw bedrijfsonderdeel bij een financiŽle dienstverlener.
 • Meermalen als HR-adviseur betrokken bij verzelfstandigingen van bedrijfsonderdelen. Verzorgde de onderhandelingen met vakbonden en de totstandkoming van nieuwe arbeidsvoorwaardenpakketten.
 • Als onderdeel van het invoeren van Integraal Personeelsbeleid leidinggeven aan de ontwikkeling van een competentiecatalogus en de invoering van competentiemanagement.
 • Updaten arbeidsvoorwaardenregelingen.
 • Ontwikkelen van een nieuw, danwel herzien beoordelingssysteem.
 • Onderzoek naar de werking van een decentrale P&O-structuur, doen van verbetervoorstellen en invoeren van deze voorstellen.
 • Verzorgen van stage- en scriptiebegeleiding van HBO-studenten.
 • Coaching van personeelsadviseurs.
 • Totstandbrengen van meerjaren P&O-beleidsplan, visie-nota HRM, etc.
 • Maken van klachtenreglement Grensoverschrijdend gedrag, bemensing diverse commissies op dit terrein.